Ինքնագնահատում

1-ին ուսումնական շրջան(սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)
Կարողանում եմ
Մասամբ եմ կարողանում
Չեմ կարողանում
Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական
Կարողանում է ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ։ կարողանում եմ
Կարողանում է հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ։ կարողանում եմ
Հասկանում է ընտանիք թեմայով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։ կարողանում եմ
Ներկայացնում է իր ընտանիքի անդամներին պարզ նախադասություններով։ կարողանում եմ
Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալիս է  պարզ հարցեր և պատասխանում իրեն ուղղված հարցերին։ կարողանում եմ 
Լսում և հասկանում է տունը և սենյակը նկարագրող, տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը։ կարողանում եմ
Ընթերցում և հասկանում է կարճ, պարզ տեքստեր տան, սենյակի նկարագրության վերաբերյալ կարողանում եմ 
Գրավոր և բանավոր նկարագրում է իր տունը, սենյակը, պատմում իր տնային գործերի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ կարողանում եմ
Պատասխանում է տան, սենյակի, իրերի, տնային գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղում զրուցակցին՝ գործածելով պարզ բառեր ու նախադասություններ։ կարողանում եմ 
Հասկանում է դպրոցի, դպրոցական առօրյայի թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։  կարողանում եմ
Կարդում և հասկանում է պարզ տեքստեր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին։ կարողանում եմ
Տալիս է պարզ հարցեր դպրոցական առօրյայի, դասացուցակի մասին և արձագանքում նմանատիպ հարցերի։ կարողանում եմ 
Կազմում է ոչ շատ երկար գրավոր տեքստ իր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ կարողանում եմ
2․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին
Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝
Մասնակցել եմ/
Թերի եմ մասնակցել
Չեմ մասնակցել
Եթե է մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը
Մասնակցություն հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Ուսումնական ամառ․արձակուրդային նախագծեր, այլ աշխատանքներ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2022/08/27/a-bicycle/
Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet/պարտադիր չէ  չեմ մասնակցել
·        Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

         At the libraray-giving personal information
               Interview with famous people  չեմ մասնակցել
   Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»  չեմ մասնակցել
  Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»  չեմ մասնակցել
Երաժշտական համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք»  չեմ մասնակցել
Լրացումներ  
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից  
3․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին
Սովորողը՝
Մասնակցել եմ/Իրականացրած ճամփորդության վերաբերյալ սովորողի բլոգի հղումը
նման ճամփորդություն չի եղել
4․Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին
Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝
Մասնակցել եմ
Չեմ մասնակցել
Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը
Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8/
2-րդ ուսումնական շրջան/ուսումնամարզական ձմեռային ճամբար

(հունվար)
Սովորողը՝
Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն
Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը
Սովորողի մասնակցությունը ձմեռային ճամբարին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը 
  Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծին(երին)  Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
  Մասնակցություն ձմեռային ուսումնական ճամփորդություններին  Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
   Մասնակցություն հունվարյան ճամբարային ֆլեշմոբին  Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
Լրացումներ  Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից  Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
3-րդ ուսումնական շրջան(փետրվար-մայիս)
1․Պետական չափորոշիչների վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների։
Սովորողը կրկին ինքնուրույն կամ ուսուցչի, ծնողի օգնությամբ է լրացնում իր լեզվական կարողությունները՝ «Բնութագրող գնահատական» վանդակում նշելով՝
Կարողանում եմ
Մասամբ եմ կարողանում
Չեմ կարողանում
Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական
Հասկանում է ծանոթության, ընկերների մասին հնչող պարզ խոսքը։ Կարողանում եմ
Կարդում և հասկանում է պարզ արտահայտություններով ու նախադասություններով կազմված տեքստեր, երկխոսություններ ՝ ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության մասին։ Կարողանում եմ
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում է իր դասընկերոջը կամ բակի ընկերոջը։ Կարողանում եմ
Կազմում է գրավոր տեքստ, երկխոսություն իր, իր ընկերների մասին՝ օգտագործելով պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ Կարողանում եմ
Լսում և հասկանում է օրվա և շաբաթվա օդերևութաբանական տեղեկատվությունը։ Կարողանում եմ
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում տարվա և օրվա եղանակը։ Կարողանում եմ
Պարզ նախադասություններով գրում է տեքստ իր նախընտրած եղանակի մասին։ Կարողանում եմ
Շատ կարճ նախադասություններով դասընկերոջ հետ երկխոսւթյուն է վարում տարվա եղանակների մասին։ Կարողանում եմ
Լսում և հասկանում է գնորդի և վաճառողի երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։ Կարողանում եմ
Կարդում և հասկանում է «Գնումներ» թեմայով պարզ տեքստեր։ Կարողանոումե մ
Բացատրում է իր նախընտրած հագուստի տեսակը, ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված։ Մասամբ եմ կարողանում
Երկխոսություններ է վարում պարենային խանութում/շուկայում, հագուստի խանութում գնումներ կատարելիս։ Մասամբ եմ կարողանում
Լրացումներ Կարողանում եմ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից  Կարողանում եմ
2․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին
Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝
Մասնակցել եմ/
Թերի եմ մասնակցել
Չեմ մասնակցել
Եթե սովորողը մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված թերի կատարված աշխատանքի հղումը
Սովորողի մասնակցությունը հեղինակային և օրացույցային նախագծերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
      Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն» Մասնակցել եմ
·        Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում Մասնակցել եմ
     Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ» Չեմ մսանակցել
    Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» Մասնակցել եմ
 Ուսումնական գարուն․Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

   Describing people
     Introducing a friend
                    shopping for clothes
                   Ordering food in a cafe Մասնակցել եմ
Լրացումներ Մասնակցել եմ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից  Մասնակցել եմ

3․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին
Սովորողը՝
Մասնակցել եմ/Սովորողի բլոգի հղումը
Չեմ մասնակցել
4․Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին
Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝
Մասնակցել եմ
Չեմ մասնակցել
Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը
Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/2023-%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-4-5-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/english-flash-mob-for-march-2023/
Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ  https://arshalusyanangelina.edublogs.org/2023/05/31/2023-%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-4-5-%d5%a4%d5%a1%d5%bd/
Անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբ  
4-րդ ուսումնական շրջան/ամառային ուսումնական ճամբար
Սովորողը՝
Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն
Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի(ների) հղումը(ները)
Սովորողի մասնակցությունը ամառային ուսումնական ճամբարին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
   Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծերին։ Ցուցաբերել եմ մասնակցություն
  Մասնակցություն ամառային ուսումնական ճամփորդություններին։  Չեմ ցուցաբերել
  Մասնակցություն հունիսյան ճամբարային ֆլեշմոբին։  Չեմ ցուցաբերել
Լրացումներ  Ցուցադրել եմ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից  Ցուցադրել եմ
Տարվա ընթացքում սովորողի ակտիվ մասնակցությունը/պարտադիր չէ
1․Մասնակցություն կլոր սեղաններին/սովորողի կամ դասավանդողի բլոգի հղումը
2․Մասնակցություն բաց դասերին/սովորողի կամ դասավանդողի բլոգի հղումը
3․My Info Planet/Իմ տեղեկատվական մոլորակը մեդիահանրագիտարանի համար թարգմանական նյութերի աշխատանքներին։/ Թարգմանած նյութի(երի) հղումը(ները)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *